domingo, 16 de enero de 2011

L’atlas Messier del Ronald Stoyan


Ronald Stoyan, Stefan Binnewies i Susanne Friedrich, 2006, Atlas der Messier-Objekte: Die Glanzlichter des Deep Sky. Oculum-VerlagGmbH, Erlangen.Ronald Stoyan, Stefan Binnewies, Susanne Friedrich i Klaus-Peter Schroeder (Traducció), 2008, Atlas of the Messier Objects: Highlights of the Deep Sky. Cambridge University Press.


Aquest atlas en gran format i a tot color (26,5 cm x 31,5 cm i 370 pàg), publicat el 2006 en alemany i el 2008 en anglès, és una de les referències actuals i una obra fonamental per a l’observador i per a l’estudiós de la història dels objectes Messier en particular i dels objectes del cel profund en general, tant de nivell bàsic o d’iniciació com de nivell avançat o superior. 

Té una introducció a l’atlas de 69 pàgines, que a més d’una breu biografia de Messier i una explicació de les diferents versions del Catàleg i dels antecedents i de les observacions que el van originar, transcriu en anglès els textos del Catàleg en la versió de 1781, la tercera versió, amb 103 objectes. Fa també tres petites introduccions a l’observació dels objectes, a la fotografia i a la Marató Messier.

Transcriu els catàlegs d’Hevelius de 1647, el de De Chéseaux de 1746, el de l’Abbé LaCaille de 1755 i el de Bode de 1777 i inclou breus biografies dels observadors visuals anteriors i posteriors a Messier.

Mereix un especial esment l’ampli bloc dedicat als telescopis utilitzats per Messier en les seves observacions.

L’atlas dels 110 objectes té 284 pàgines, inclou per a cada objecte una taula de dades, la història del descobriment i del coneixement de l’objecte al llarg dels segles, l’astrofísica i els consells d’observació, a més d'una gran quantitat d’imatges en color, en negatiu, dibuixos, etc.

A l’índex de figures, a més dels autors de les fotografies, hi consten les dades tècniques dels telescopis i dels instruments. Acaba amb un important índex de fonts.

El proleg és de David H. Levy.

No hay comentarios:

Publicar un comentario